خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان بذر گل بذر صیفی بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان گل صیفی بذر گیاهان دارویی

فروش بذر سبزی ویونجه در اصفهان

آدرس اینستاگرام

فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان بذر گل بذر صیفی بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان گل صیفی بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان  بذر گل  بذر صیفی  بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان | گل | صیفی | بذر گیاهان دارویی 09132163404

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروش بذر جارو کوشیا در اصفهان» ثبت شده است

۲۷
تیر

 

 

فروش بذر جارو کوشیا در اصفهان

 

جارو یا کوشیا با نام علمی Kochia scoparia از خانواده اسفناجیان و بومی نواحی مرکزی و شرقی اروپا و غرب آسیا می باشد.

کوشیا (کوخیا) یک گیاه دو لپه علفی یکساله و رشد بوته مانند دارد و در شکل رشد خود بسیار تطابق پذیرند.

سیستم ریشه ای کوشیا راست و دوک مانند است که چندین ریشه اصلی با تعدادی ریشه ثانویه تشکیل شده است.  ارتفاع کوشیا از 15 سانتی متر تا 2متر رشد دارد. بذرهای گیاه ریز هستند و طول آن بین یک تا 3میلیمتر گزارش شده است.

کوشیا جز شورزیست های اختیاری است که به خاک های قلیایی و شور حاوی پتاسیم کلراید و سدیم سولفات مقاوم است و تحمل بیشتری به کلراید نسبت به سولفات دارد.

کوشیا به عنوان یک گونه پیشرو در نواحی خشک و نیمه خشک می باشد.

کاشت

کوشیا نیاز به خاکی دارد که شخم سطحی خورده و بذور ریز آن باید در عمق کم کشت شوند.

کشت بهاره (فروردین ماه) کوشیا برای تولید علوفه و کشت تابستانه (تیر)  برای تولید دانه کوشیا مناسب است.

میزان بذر مصرفی در هکتار 4کیلوگرم می باشد. بهترین تراکم برای تولید بذر 20بوته در مترمربع و برای تولید علوفه 30بوته در متر مربع می باشد.

بهترین زمان برداشت کوشیا برای علوفه پایان مرحله غنچه دهی و ابتدای مرحله گلدهی می باشد. برداشت قبل از تشکیل دانه از امکان علف هرز شدن کوشیا جلوگیری می کند.

کوشیا را میتوان تا 50 درصد در جیره غذایی دام وارد نمود.

 

 

فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان

 

 

 

 

فروش بذر سبزی ویونجه در اصفهان

  • فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان