خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان بذر گل بذر صیفی بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان گل صیفی بذر گیاهان دارویی

فروش بذر سبزی ویونجه در اصفهان

آدرس اینستاگرام

فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان بذر گل بذر صیفی بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان گل صیفی بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان  بذر گل  بذر صیفی  بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان | گل | صیفی | بذر گیاهان دارویی 09132163404

 

 

فروش ویژه بذر سورگوم

 

به این منظور برای صرفه جویی در مصرف آب و عملکرد رضایت بخش از گیاهان زراعی، کشت گیاهانی که نیاز آبی کمتری دارند توصیه می شود. غلاتی همچون سورگوم از جمله گیاهانی است که نیاز آبی کمتری در مقایسه با غلات و علوفه رایج مثل ذرت دارد.

سورگوم زراعی یکی از گیاهان علوفه ای از تیره غلات است که در ایران ذرت خوشه ای نامیده می شود، که در بسیاری از مناطق خشک جهان برای تأمین علوفه سبز، خشک، سیلویی و حتی برای چرای مستقیم دام مورد توجه قرار می گیرد.

 

فروش ویژه بذر سورگوم  قرمز

 

 

 سورگوم با دارا بودن خصوصیت گیاهی ازجمله قدرت پنجه زنی زیاد، رشد سریع، عملکرد بالا و ارزش غذایی نسبتاً خوب از اهمیت زیادی برخوردار است.

سورگوم برای رشد و نمو نسبت به سایر غلات به آب کمتری نیاز دارد که این به دلیل دارا بودن سیستم ریشه ای افشان بسیار وسیع است که در حجم زیادی از خاک نفوذ کرده و رطوبت بیشتری جذب می کند.

تاریخ کاشت این سورگوم از ۲۰ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ماه می باشد، قابل توجه است که تأخیر در تاریخ کاشت ( کشت بعد از جو و گندم) باعث کاهش عملکرد در چین سوم می شود.

بهترین روش کشت سورگوم به صورت خطی یا ردیفی است که با توجه به شرایط مناسب اقلیمی از نظر درجه حرارت، رطوبت و حاصلخیزی خاک، میزان فواصل بین خطوط کشت و بذر مصرفی متفاوت است.

میزان بذر مصرفی سورگوم با توجه به شرایط محیط 25 تا 3۰ کیلوگرم در هکتار متغییر است. به طور کلی می توان گفت مناسبترین فاصله بین ردیف ها در مورد سورگوم علوفه ای ۵۰ سانتیمتر می باشد.

 

 

فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان

 

 

فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان