خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان بذر گل بذر صیفی بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان گل صیفی بذر گیاهان دارویی

فروش بذر سبزی ویونجه در اصفهان

آدرس اینستاگرام

فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان بذر گل بذر صیفی بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان گل صیفی بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان  بذر گل  بذر صیفی  بذر گیاهان دارویی

خرید و فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان | گل | صیفی | بذر گیاهان دارویی 09132163404

 

 

فروش بذر بغدادی

 

 

خصوصیات رقم یونجه بغدادی:

 

اقلیم مناسب یونجه بغدادی: گرمسیری با رطوبت بالا

 

ارتفاع یونجه بغدادی: 90-100 سانتی متر

 

تعداد چین یونجه بغدادی: 10-12 چین

 

اندازه برگ ها یونجه بغدادی: درشت و پهن

 

تراکم ساقه و برگ یونجه بغدادی: متراکم

 

درصد خلوص بذر یونجه بغدادی: 99% (سس گیری شده)

 

قوه نامیه بذر یونجه بغدادی: %95 

 

 

 

 

فروش بذر سبزی و یونجه در اصفهانفروش بذر سبزی و یونجه در اصفهان